VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Chcete se profesně realizovat v nově rostoucí a dynamické společnosti a podílet se na dalším zkvalitňování a rozšiřování služeb? Být nejlepším z nejlepších a posouvat své vlastní hranice?

Zapojte se do výběrového řízení na tyto pozice, které aktuálně nabízíme:

EVENT SPECIALISTA

#1

Event specialist má na starost plánování, přípravu a pořádání akcí různého typu. Organizuje školení, semináře nebo party pro zákazníky, klienty či uživatele. Připravuje PR materiály a reklamní kampaně. Může spolupracovat s externími dodavateli nebo reklamními agenturami.