KONTAKTY PRO MÉDIA

MARKETINGOVÉ NABÍDKY

marketing@goeventum.cz

+420 703 959 138

MÉDIA & TISK

produkce@goeventum.cz

+420 703 964 399

Všechna uvedená loga jsou součástí firemní identity a jejich užití vždy konzultujte s marketingovým oddělením společnosti GO EVENTUM s.r.o. (produkce@goevetum.cz).

Do grafiky není možné jakkoli zasahovat a měnit ji, bez povolení vedení společnosti.

GO EVENTUM s.r.o. | Rádio Krokodýl Brno