MARKETINGOVÉ ODDĚLENÍ

Náš marketingový tým má na starosti komplexní zajištění propagace a marketingového výstupu. Přes zajištění propagace na sociálních sítí, billboardy, letáčky, tématika, komunikace, až po PR články oslovení médií. Vytváří skvělou komunikaci a zájem podvědomí účastníků o konání všech akcí.

Zaměstnanci